Compartir: 
Senyals mixtos dels indicadors d’activitat i confiança al generSenyals mixtos dels indicadors d’activitat i confiança al gener

Senyals mixtos dels indicadors d’activitat i confiança al gener. D’una banda, l’índex de producció industrial va accelerar el seu ritme d’avanç fins al 2,5% interanual (2,0% al desembre), mentre que, d’altra banda, les vendes al detall van disminuir notablement el seu pas, fins al 0,1% interanual (2,1% al desembre). Atès el bon comportament de la resta d’indicadors lligats al consum, com la confiança del consumidor, pensem que aquest alentiment de les vendes minoristes és transitori i que el consum privat juntament amb la inversió en equip seguiran sent els principals motors de creixement en el 1T.

Continua la moderació salarial. Segons l’índex del cost laboral harmonitzat, els costos salarials per hora van créixer un 0,3% intertrimestral en el 4T 2016 (0,0% en el 3T 2016). Aquesta dada és indicativa que la contenció salarial va continuar en el tram final de 2016, tal com també mostraven els increments salarials pactats en conveni al desembre (1,1%).

El sector immobiliari manté el dinamisme. El preu de l’habitatge basat en les compravendes va créixer un 4,5% en termes interanuals en el 4T 2016 (0,4% en termes intertrimestrals), la qual cosa va situar el creixement mitjà del 2016 en el 4,7%. La fortalesa de les compres d’habitatge, que van avançar un 15,6% interanual (en l’acumulat de 12 mesos) al gener, i la tímida recuperació de l’oferta fan preveure que la tendència a l’alça en els preus es mantindrà en els pròxims trimestres.

Compartir: