Compartir: 
Continua la bona marxa als EUA, i al Japó la inflació se situa en terreny positiuContinua la bona marxa als EUA, i al Japó la inflació se situa en terreny positiu

La robustesa dels EUA es continua constatant. Segons la tercera estimació realitzada pel Bureau of Economic Analysis, el PIB dels EUA del 3T va créixer més del que s'havia calculat inicialment. El PIB va avançar un significatiu 0,5% intertrimestral (0,4% en la primera estimació) i un 2,1% interanual. Així mateix, segons el model de previsió de la Fed d'Atlanta, aquest ritme s'hauria mantingut en el 4T 2015, la qual cosa corroboraria la solidesa de l'expansió nord-americana. En aquesta mateixa línea, l'índex de confiança del consumidor elaborat pel Conference Board va pujar fins als 96,5 punts, situant en els 98,0 la mitjana del 2015, significativament per damunt dels 86,9 punts del 2014.

Al Japó la inflació abandona la zona negativa. L'IPC sense aliments però amb energia (la referència del BOJ) va pujar el 0,1% interanual al novembre, el primer increment en cinc mesos, recolzat per la menor contribució negativa dels preus energètics. D'altra banda, l'IPC subjacent (sense preus energètics) va avançar el 0,9%, recuperant el terreny perdut a l'octubre. Així i tot, els increments dels preus no animen el consum de les llars, que va decebre al novembre, llastat per la reculada del poder adquisitiu. 

Compartir: