Compartir: 
Les bones dades econòmiques continuen, però el ritme d'expansió podria moderar-se durant els propers trimestresLes bones dades econòmiques continuen, però el ritme d'expansió podria moderar-se durant els propers trimestresLes bones dades econòmiques continuen, però el ritme d'expansió podria moderar-se durant els propers trimestres

Els índexs PMI van baixar al juny, però la mitjana dels últims tres mesos es manté per damunt del registre del 1T, en mitjana, la qual cosa suggereix que el bon ritme de creixement es va mantenir en el 2T. Les noves comandes, que ajuden a predir l'evolució futura de l'activitat, van créixer amb força en el sector serveis però es van desaccelerar en el sector manufacturer. Tot i així, continuen sent fortes gràcies a l'impuls del sector exportador i a la major demanda interna.

El ritme de recuperació del mercat laboral minora. Després de mesos de forts ascensos, el nombre d'afiliats a la Seguretat Social va registrar una caiguda lleu, en termes desestacionalitzats, i això va disminuir en dues dècimes, fins al 3,4%, la taxa de variació interanual. De cara al segon semestre, preveiem un alentiment del ritme de millora de l'ocupació, d'acord amb una lleugera desacceleració del creixement de l'activitat econòmica.

Els preus van tornar a créixer al juny per primera vegada, després d'un any en contracció a causa de la davallada del preu del petroli. Concretament, la inflació va avançar tres dècimes fins a situar-se en el +0,1%, tendència que s'espera que es mantingui la resta de l'any, gràcies a les polítiques ultraacomodatícies del BCE, a la millora de les perspectives econòmiques i a la recuperació del mercat de treball.

La taxa d'estalvi de les llars va repuntar lleugerament en el 1T fins a situar-se en el 9,9% de la renda bruta disponible. L'augment de l'estalvi va ser compatible amb la permanència del creixement del consum, gràcies al fort avanç de la renda disponible de les llars (2,5% interanual). Això, al seu torn, s'explica per la millora del mercat laboral i per la devolució del 25% de la paga extra als funcionaris durant aquest trimestre.

El Govern avança la rebaixa de l'IRPF prevista per a 2016 davant la incipient millora de l'execució pressupostària. El dèficit de l'Estat acumulat fins al maig va ser del 2,01% del PIB, cinc dècimes per sota del valor registrat l'any anterior.

Compartir: