Temes Clau

L’auge del populisme i les seves conseqüències econòmiques


Populisme i preferències polítiques extremes en temps convulsos: una anàlisi empírica

El populisme és un fenomen polític que està actualment en voga i que, fins i tot, tindrà més visibilitat en els propers mesos. Això és així a causa dels riscos polítics que comportarien, si es materialitzessin, les propostes esgrimides per les formacions populistes a l’avantsala de les imminents cites electorals dels Països Baixos i de França. No obstant això, el populisme és un concepte difícil de definir i el debat per establir-ne el perímetre continua obert. A Europa, sovint s’ha associat amb les opcions polítiques que se situen en els...