Temes Clau

Sector exterior espanyol: el cada cop més difícil domini d’ultramar


La diversificació geogràfica dels exportadors espanyols: uns sí, uns altres no

Una part de la desacceleració de l’economia espanyola el 2018 es pot atribuir a la pèrdua d’embranzida de les exportacions i a la força continuada de les importacions. Així, ens preguntem si aquesta desacceleració exportadora és puntual o no. En articles anteriors, hem vist dues di­­nà­­miques que animen a pensar en positiu i una altra dinàmica menys optimista: d’una banda, en termes absoluts, tant el nombre d’empreses que es llancen a exportar com el dels exportadors que es consoliden (els anomenats regulars, que acumulen quatre anys seguits exportant) augmenten de...

Informe mensual - Focus

Pàgines