Sector immobiliari


Immobiliari

CaixaBank Research dedica la segona entrega de l’ Informe Sectorial al sector immobiliari espanyol, un sector que es consolida en el seu nou cicle expansiu trimestre a trimestre. El 2018, la compravenda d’habitatges ha superat les 500.000 unitats venudes i l’activitat en la construcció ha crescut de manera robusta, tot i que encara parteix de nivells baixos, heretats de la crisi. Els preus del mercat mostren una clara tendència alcista, però es comporten de manera heterogènia segons la geografia: els increments més grans han tingut lloc a les principals àrees...

Pàgines