Sector immobiliari


Portugal: un mercat immobiliari en ebullició

El mercat immobiliari viu un moment de gran dinamisme, ben reflectit en el creixement dels preus i de les transaccions, així com en una àmplia bateria d’altres indicadors (vegeu la taula annexa). Quins elements estimulen la demanda i l’oferta? Quina tendència seguiran? Ho analitzem tot seguit. A diferència de cicles econòmics anteriors, no sembla que, en l’actualitat, el crèdit domèstic sigui el principal motor d’aquesta dinàmica. En particular, les dades més recents (referents al 1T 2018) mostren que el nou crèdit hipotecari representa una fracció relativament petita del valor total...

Informe mensual - Focus

Pàgines