Compartir: 
Tònica d’indefinició en els mercats de renda fixa i renda variableTònica d’indefinició en els mercats de renda fixa i renda variableTònica d’indefinició en els mercats de renda fixa i renda variable

Tònica d’indefinició en els mercats de renda fixa i renda variable després del bon to observat en setmanes anteriors fruit de la remissió dels riscos polítics a Europa. Un dels focus d’atenció destacats van ser les minutes de l’última reunió de la Fed. El seu contingut va revelar que la majoria d’integrants del banc central van considerar apropiat «donar aviat» un pas més en la retirada d’estímuls monetaris, el que apunta a una pujada dels tipus oficials a la reunió de juny. Així mateix, els membres de la Fed també es van mostrar partidaris de posar fi de manera gradual a la política de reinversió dels bons de la seva cartera aquest any. El mercat de bons sobirans nord-americans tot just va mostrar sensibilitat davant d’aquests missatges. Les yields dels bons a 2 i 10 anys van romandre al voltant de l’1,28% i el 2,25%, respectivament. Una mica més volàtils es van mostrar els tipus sobirans de la zona de l’euro, davant del debat sobre els propers passos del BCE en l’entorn actual d’enfortiment de l’activitat i disminució dels riscos de l’escenari econòmic. Això, juntament amb els dubtes al voltant de la capacitat de l’Administració Trump per implementar la seva agenda de reformes, ha contribuït a mantenir la cruïlla de l’euro respecte al dòlar a la zona dels 1,12, en màxims des de setembre de 2016.

L’OPEP acorda perllongar la retallada de producció de petroli fins al març del 2018, decisió que els inversors ja havien descomptat. De fet, la cotització del barril Brent va patir un dur correctiu (–5%) després de l’anunci del càrtel, i la cotització del cru se situa en els 52 dòlars. Inversors i analistes coincideixen a apuntar que contemplaven algun tipus de mesura addicional, o més contundent, per part de l’OPEP per sostenir els preus del petroli. Amb tot, més enllà de la reacció inicial, la pròrroga de la restricció de l’oferta hauria de contribuir a impulsar moderadament a l’alça els preus del petroli a mitjà termini.

L’agència de qualificació Moody’s sorprèn amb la rebaixa del ràting de la Xina, la primera des de l’any 1989. Així, la nota creditícia del deute sobirà del gegant asiàtic baixa un esglaó, des d’Aa3 fins a A1. Els elevats i creixents nivells d’endeutament del país en el context de desacceleració del creixement han estat els principals justificants d’aquesta decisió. Els mercats financers domèstics i els de la resta del bloc emergent van reaccionar amb moderació davant d’aquesta notícia.

Compartir: