Compartir: 
To positiu malgrat la cautela dels inversorsTo positiu malgrat la cautela dels inversors

El Banc d'Anglaterra (BoE) manté els tipus oficials en el 0,5%. El missatge del BoE mostra preocupació per dos factors que condicionaran les seves decisions futures: el menor creixement de la Xina i les externalitats que pot tenir a la resta d'economies, i les baixes pressions inflacionistes. La Fed i el BCE comparteixen ambdues preocupacions, tal i com han revelat les minutes de les darreres reunions.

Diagnòstic de l'FMI sobre els riscos per a l'estabilitat financera global: una de freda i una altra de calenta. A l'últim informe sobre estabilitat financera, l'organisme constata una millora relativa de les economies desenvolupades i adverteix de l'acumulació de riscos i desequilibris a les emergents. En relació amb les primeres, l'FMI valora de manera positiva la reducció dels riscos macroeconòmics i unes condicions financeres que, en conjunt, continuen sent relaxades. En aquest sentit, la institució assenyala que les mesures expansives adoptades pel BCE i l'enfortiment dels balanços de les entitats bancàries europees comencen a donar fruit. No obstant això, el diagnòstic dels riscos al bloc emergent és menys favorable a causa de factors interns (desacceleració del creixement, desequilibris macroeconòmics) i externs (enduriment de les condicions financeres, alentiment de l'economia xinesa, debilitat de les matèries primeres). Així mateix, l'FMI centra l'atenció en els riscos vinculats a tres grans àrees: el procés de normalització dels tipus d'interès als EUA, la volatilitat dels actius financers i els baixos nivells de liquiditat predominants en nombrosos mercats.

Compartir: