Compartir: 
Un creixement moderat que no guanya intensitat

Reculada dels índexs de sentiment al febrer per segon mes consecutiu. L'índex de sentiment econòmic (ESI) va davallar fins als 103,8 punts, però encara se situa per damunt de la mitjana històrica (100). D'altra banda, l'índex de sentiment empresarial compost de la zona de l'euro (PMI) va baixar fins als 52,7 punts, el registre més baix des del gener de 2015, tot i que encara en un nivell clarament expansiu (per damunt dels 50 punts). Per països, a Alemanya va recular fins als 53,8 punts (un confortable nivell expansiu) i a França, fins als 49,9 (un nivell marginalment recessiu). Aquestes davallades mostren com les turbulències que estan experimentant els mercats financers afecten el sentiment econòmic i empresarial. 

Compartir: