Compartir: 
Una economia que resisteix els vaivens globals

La Comissió Europea manté un escenari de recuperació en les seves previsions econòmiques per a la zona de l'euro. Estima que el PIB creixerà el 1,6% el 2015, gràcies als vents de cua favorables (política monetària del BCE, baix preu del petroli i devaluació de l'euro). La Comissió destaca que la regió fa front de manera satisfactòria a uns riscos externs creixents, en particular, la desacceleració de les economies emergents, la incertesa global i les tensions geopolítiques. Per al 2016 i el 2017, la Comissió preveu un creixement de l' 1,8% i l'1,9%. A mesura que els suports temporals desapareguin, altres factors recolzaran el creixement, en un entorn de política monetària acomodatícia i de política fiscal neutral: una recuperació de l'activitat mundial, els fruits de les reformes estructurals ja implementades i una major despesa pública, conseqüència de l'influx dels demandants d'asil. Per països, destaca el lleuger empitjorament de les previsions de creixement als països del centre (Alemanya i França) i la millora dels de la perifèria (Itàlia i Espanya).

Compartir: