Compartir: 
Una recuperació que continua però a un ritme desigualUna recuperació que continua però a un ritme desigual

La recuperació de la zona de l’euro va prosseguir en el 3T al mateix ritme tot i el brexit. La segona estimació d’Eurostat va confirmar que el ritme de creixement del PIB en el 3T va ser del 0,3% intertrimestral, el mateix que en el trimestre anterior, encara que amb marcades diferències entre països. Alemanya i França van créixer en el 3T al mateix ritme (0,2% intertrimestral), tot i que l’economia alemanya presenta una demanda interna més sòlida que la francesa. La sorpresa positiva va venir de la perifèria, en particular de Portugal, amb un augment de +0,5 p. p. en la taxa de creixement intertrimestral, fins al 0,8%. Així mateix, també van experimentar millores Grècia (+0,2 p. p., fins al 0,5%,) i Itàlia (+0,3 p. p., fins al 0,3%). Per als propers trimestres, esperem que l’avanç de la zona de l’euro es mantingui en conjunt a un ritme similar (0,3%-0,4% intertrimestral), però amb diferències significatives entre països.

El saldo per compte corrent de la zona de l’euro es manté en terreny positiu. El superàvit de la balança per compte corrent de la zona de l’euro (acumulat de 12 mesos) va arribar als 337.500 milions d’euros al setembre, un registre equivalent al 3,2% del PIB i superior als 322.500 milions d’euros al setembre de 2015. L’augment va ser a causa, en bona part, d’un major superàvit en el saldo de béns (368.100 milions d’euros, equivalent al 3,5% del PIB).

Compartir: