Compartir: 
Una recuperació més generalitzada entre els països membres

El creixement continua a la zona de l'euro, amb el suport de la demanda interna. La Comissió Europea preveu un creixement del PIB de l'1,7% el 2016 a la zona de l'euro, una dècima menys que la tardor passada, a causa d'uns vents de cara (l'alentiment de les economies emergents) que bufen una mica més fort que ara fa tres mesos. No obstant això, la recuperació continua en la major part dels països de la zona de l'euro i esperem que es reforci enguany amb el perllongament dels suports del baix preu del petroli, de la depreciació de l'euro i de la política monetària acomodatícia del BCE.

La taxa d'atur de la zona de l'euro va davallar al desembre fins al 10,4%, la qual cosa suposa una millora d'1 p. p. respecte de la xifra d'un any enrere. El 2016, preveiem que l'atur continuï minvant alhora que la recuperació econòmica, tot i que a un ritme lleugerament menor que el 2015.

Compartir: