Share: 
Es confirma la bona dada del PIB del 3TEs confirma la bona dada del PIB del 3T

Es confirma la bona dada del PIB del 3T. En la segona revisió de l’indicador, l’INE va mantenir el creixement de l’economia en el 0,6% intertrimestral, tot i que va rebaixar en 1 dècima el creixement interanual, del 2,5% al 2,4%. Aquesta revisió no modifica la nostra previsió de creixement del PIB per al còmput anual del 2018, que es manté en el 2,5%. Entrant en el detall dels últims indicadors d’activitat del 4T, l’índex PMI per al sector manufacturer de desembre va cedir 1,5 punts fins a arribar als 51,1 punts, mentre que l’anàleg per al sector serveis es va mantenir en uns confortables 54,0 punts per tercer mes consecutiu. Per la seva banda, el sector turístic va mantenir un bon acompliment el novembre: van arribar 4,5 milions de turistes internacionals, un 3,6% més que el 2017, que van gastar un 5,3% més.

El mercat laboral va acabar l’any 2018 amb més empenta. El nombre d’afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 55.872 persones al desembre en termes desestacionalitzats, l’increment més alt per a aquest mes des que es tenen dades i molt per sobre del registre de l’any anterior (+20.390). En el conjunt de l’any, el nombre d’afiliats va augmentar en 563.965 persones (+3,1%), fet que ha situat el total d’afiliats per sobre dels 19 milions per primera vegada des del 2008. De cara al 2019, s’espera que la bona evolució del mercat laboral perduri i l’ocupació creixi a una taxa del 2,6%, de nou a un ritme superior al del creixement de l’economia (previst en el 2,1% per al 2019).

La taxa d’estalvi va caure lleugerament en el 3T i es va situar en el 4,7% de la renda bruta disponible (acumulat de quatre trimestres), 0,2 p. p. per sota del registre del trimestre anterior. El comportament de l’estalvi reflecteix la sòlida evolució del consum privat que, en termes nominals, va créixer un 4,0% interanual en el 3T. Amb tot, la recuperació gradual de la renda, que va créixer un 2,7% interanual (0,6 p. p. per sobre del registre del 2T), va permetre que la caiguda de la taxa d’estalvi fos menor que en trimestres anteriors. De cara als propers trimestres, preveiem que les llars comencin a recompondre el seu matalàs d’estalvi davant d’una certa moderació del consum i la millora continuada dels ingressos.

La nova concessió de crèdit va créixer a un bon ritme al novembre. En concret, en l’acumulat de gener a novembre, el nou crèdit a les llars va avançar un 14,9% interanual, i a les empreses un 9,5%. Tot i les bones dades, el creixement de la nova concessió de crèdit no va ser suficient per a compensar les sortides de la cartera de crèdit, sobretot per les vendes de crèdit dubtós, de manera que la cartera al sector privat es va contraure un 2,1%.

Share: