Compartir: 
També disponible:
Documents d'economiaMaria Gutiérrez-Domènech

Aquest estudi analitza l'ocupació de les persones a partir dels 55 anys utilitzant una base de dades de Catalunya. L'anàlisi identifica els grups de persones amb taxes d'ocupació més baixes: les dones, les persones amb algun tipus d'incapacitat i les persones amb escassa educació. Les dades mostren la poca flexibilitat laboral d'aquest grup d'edat i suggereixen que es podrien aconseguir increments en les taxes d'ocupació augmentant la possibilitat de treballar a temps parcial. Finalment, l'estudi avalua la reforma laboral i de les pensions introduïda per la Llei 35/2002. Els resultats mostren que la reforma va incrementar les probabilitats de continuar treballant. S'estima que, sense la reforma del 2002, les taxes d'ocupació del 2004 per al grup d'edat 60-64 haurien estat, com a mínim, 1,6 punts percentuals més baixes.

Compartir: