Compartir: 
També disponible:
Documents d'economiaClàudia Canals

Aquest document analitza l'offshoring, entès com la importació de béns o de serveis intermedis. L'article quantifica aquest fenòmen per als Estats Units i Espanya, i mostra que l'offshoring ha crescut de manera continuada en les últimes dècades, en especial l'offshoring de serveis. A Espanya, la taxa anual mitjana de creixement de l'offshoring va ser, en el període 1995-1999, del 3,38%. En particular, la taxa va ser del 10,35% en offshoring de serveis i del 2% en offshoring de manufactures. No obstant això, en el període 2000-2004, aquesta taxa va passar a ser negativa (–1,79%). Sembla, doncs, que la tendència de creixement s'ha estancat en els últims anys. Les reduccions lentes i discontínues en alguns dels costos de transacció podrien ser la causa d'aquest estancament. Aquest document també presenta els resultats dels estudis més recents sobre els efectes de l'offshoring en el mercat laboral local. En concret, aquests resultats mostren un augment del diferencial salarial entre treballadors qualificats i no qualificats i un increment del salari de tots els treballadors locals, a més d'una disminució en la taxa d'ocupació. Finalment, examina altres vies d'impacte sobre l'economia domèstica, com l'augment en la productivitat del país, que assegurarien un efecte net favorable a llarg termini de l'offshoring que compensa els possibles efectes adversos inicials.

Compartir: