Compartir: 
  • El fort creixement del quart trimestre del 2010 i les últimes dades de creixement del crèdit, salaris i de dèficit corrent han reforçat la tesi que Turquia està acumulant desequilibris macroeconòmics que caldrà ajustar. L'economia turca està entrant en una etapa de sobreescalfament que justifica la necessitat de prendre mesures de política econòmica tendents a moderar el ritme d'activitat.

  • Per desgràcia, és poc probable que aquestes mesures es prenguin fins ben avançat l'exercici, atès que la política fiscal difícilment esdevindrà restrictiva abans del 2012. S'hi suma l'escassa proclivitat que el banc central turc ha mostrat a prendre mesures convencionals d'enduriment monetari.

  • Tot plegat condueix a preveure que en el tram final del 2011 s'iniciarà un enduriment progressiu de la política monetària i que el 2012 el pressupost públic serà menys expansiu. Sobre la base d'aquestes previsions, esperem un escenari de desacceleració de l'activitat, acompanyada d'una certa reconducció del desequilibri corrent i de la inflació.

  • El procés d'ajustament estarà acompanyat probablement d'un augment de la volatilitat financera. En aquest context, serà difícil que Turquia pugui assolir el grau d'inversió en els pròxims dos anys.

Compartir: