Compartir: 
L'impuls del sector exterior torna l'economia al creixement i estabilitza el mercat laboralL'impuls del sector exterior torna l'economia al creixement i estabilitza el mercat laboralL'impuls del sector exterior torna l'economia al creixement i estabilitza el mercat laboral

L'economia espanyola torna a créixer després de més de dos anys en recessió. Segons estimacions del Banc d'Espanya, el PIB va créixer un 0,1% intertrimestral (-1,2% interanual) el 3T 2013. La recuperació se sustenta en el sector exterior, que hauria incrementat la seva aportació al creixement del PIB (0,4 p. p. el 3T comparat amb 0,2 p. p. el 2T). Perquè el conjunt de l'economia recuperi el pols, és imprescindible que la demanda interna també vagi guanyant tracció. De moment, les estimacions apunten que la seva contribució al creixement va ser similar a 2T (-0,3 p. p.).

El turisme recolza la creació de llocs de treball el 3T 2013. El nombre d'ocupats va registrar un dels majors augments en un tercer trimestre des de l'inici de la crisi (39.400) gràcies a una excel·lent campanya turística i a un millor comportament de la resta dels sectors. A més, la nova caiguda de la població activa va reduir el nombre d'aturats (-72.800), el que va situar la taxa d'atur en el 26,0% (3 dècimes menys que en 2T 2013). S'espera que l'estabilització del mercat laboral continuï a mesura que es consolidi la recuperació econòmica.

Les exportacions de béns i serveis confirmen el bon moment del sector exterior. L'entrada de turistes estrangers acumulada durant dotze mesos fins a setembre va assolir un nou màxim històric (amb 59,6 milions de visites). Així mateix, les exportacions de béns van créixer un 3,8% interanual l'agost, enfront de la caiguda de les importacions (del 3,6% interanual). En els pròxims trimestres, esperem que la demanda externa mantingui la seva contribució positiva al creixement gràcies a la recuperació de l'activitat a l'eurozona.

Compartir: