Compartir: 
L'economia espanyola abandona la recessió gràcies a l'impuls del sector exterior i a una caiguda menor de la demanda internaL'economia espanyola abandona la recessió gràcies a l'impuls del sector exterior i a una caiguda menor de la demanda internaL'economia espanyola abandona la recessió gràcies a l'impuls del sector exterior i a una caiguda menor de la demanda interna

L'estimació preliminar de l'INE ratifica la sortida de la recessió: el PIB va créixer un 0,1% intertrimestral el 3T 2013. Els indicadors d'alta freqüència apunten que el comportament del consum privat va ser millor. Les vendes al detall van registrar un important creixement el setembre, a causa en part de l'efecte de l'augment de l'IVA ara fa un any. De totes maneres, la mitjana d'agost i setembre mostra que el ritme de caiguda s'ha moderat notablement (-1,2% interanual).

L'ajust del dèficit de l'Estat s'haurà de realitzar el 4T. El dèficit de l'Estat es va situar en el 3,6% del PIB el setembre, el mateix registre que el setembre de 2012. L'any passat, no obstant això, l'Estat va tancar l'exercici amb un dèficit del 4,3%, per la qual cosa si es vol complir l'objectiu de 2013 (3,8%), el 4T haurà de ser millor. Una tasca difícil si es té en compte l'intens esforç de consolidació dut a terme a finals de 2012.

La inflació d'octubre entra en terreny negatiu, i se situa en el -0,1% (0,3% el setembre). Aquesta reducció es deu, principalment, a la dilució de l'augment de les taxes universitàries i dels preus energètics registrats fa un any. La caiguda del preu dels aliments també va pressionar a la baixa. Tanmateix, la millora gradual de la demanda situarà la inflació en nivells positius abans del tancament de l'any.

El mercat hipotecari continua sense tocar fons. Ni la millora de l'economia ni la recent estabilització de la venda d'habitatges han frenat la reducció del nombre d'hipoteques (41,7% interanual l'agost). Malgrat això, l'Enquesta de Préstecs Bancaris anticipa un menor ritme de caiguda de la demanda hipotecària el 4T 2013.

Compartir: