Compartir: 
El mercat laboral millora i comença a assentar les bases per sostenir la demanda internaEl mercat laboral millora i comença a assentar les bases per sostenir la demanda internaEl mercat laboral millora i comença a assentar les bases per sostenir la demanda interna

La recuperació continua el 4T. L'índex PMI de manufactures d'octubre s'estabilitza i el de serveis s'acosta a la zona d'expansió. En tots dos casos, l'increment de les noves comandes explica aquesta millora. Aquestes dades s'alineen amb una expansió moderada del PIB el 4T, que situem prop del 0,2% intertrimestral.

Balanç positiu al mercat laboral. El nombre d'afiliats a la Seg. Soc. va augmentar en 54.927 persones l'octubre, la millor dada en aquest mes des de 2007. Destaca la major ocupació en agricultura, educació i altres serveis, que ha contrarestat l'habitual destrucció de llocs de treball en el sector turístic en aquesta època. L'atur registrat va caure un 0,5% interanual, la primera taxa negativa des de maig de 2007.

La inversió en equipament i el consum privat, suports de la demanda interna el 3T. Després de més de dos anys en contracció, la producció industrial (impulsada pels béns d'equipament) i les vendes de grans empreses van tornar al terreny positiu el setembre, augmentant un 1,4% i un 0,8% interanual, respectivament. Encara que part del creixement es deu a l'efecte de l'increment de l'IVA el 2012, les últimes dades assenyalen una clara tendència creixent.

Els bancs finalitzen l'exercici de reclassificació de préstecs refinançats i reestructurats, i es preparen així per fer front a l'anàlisi de la qualitat dels actius que el BCE iniciarà aquest mes per a tota la banca europea. La cartera de préstecs normal es va reduir un 34% i la dubtosa va créixer un 29%. Les necessitats de provisions per fer, de prop de 5.000 milions d'euros, s'estimen assumibles segons el Banc d'Espanya.

Compartir: