Compartir: 

La tònica optimista, amb el suport de factors econòmics, monetaris i polítics, domina el mes d'octubre. Els in­­dicadors avançats d'activitat confirmen la recuperació gradual de les economies avançades, mentre que els emer­­gents redueixen la velocitat de creuer, tot i que cada vegada sembla més improbable que es produeixi el fins ara temut aterratge brusc. La millora del to econòmic s'ex­­plica, en part, per la continuïtat de les polítiques monetàries expansives: la Fed ha ajornat l'inici de la reducció d'estímuls, el Banc del Japó manté el pla de compra d'ac­­tius i el BCE posa l'accent en la continuïtat de la política monetària expansiva. En el pla polític i institucional, també s'han aconseguit avanços importants, entre els quals destaquen els progressos en matèria fiscal als EUA o la publicació del full de ruta per a l'avaluació de la banca europea per part del BCE. No obstant això, tal com alerta l'FMI a l'in­­forme sobre perspectives de l'economia mundial, el risc més important per a la recuperació global és que no  s'a­­con­­segueixi implementar les reformes estructurals que assegurin un creixement sostenible.

Els països emergents s'estabilitzen, però han de corregir els desequilibris macroeconòmics. Les sortides de capitals dels emergents iniciades a l'estiu s'han aturat molt. Les condicions financeres d'aquests països, en especial dels més vulnerables, s'han normalitzat, gràcies, sens dubte, a l'ajornament del tapering de la Fed. No obstant això, tard o d'hora, la Fed normalitzarà la política monetària, de manera que les tensions podrien ressorgir, en especial si aquestes economies no adopten mesures creïbles per corregir els desequilibris macroeconòmics. La Xina, d'altra banda, no deixa de sorprendre amb la seva capacitat de creixement: en 3T, va anotar un avanç del 7,8% interanual i va superar totes les previsions. De tota manera, el gegant asiàtic també necessita implementar reformes estructurals i, fins i tot més important, impulsar un reequilibri cap a un creixement basat més en el consum que en la inversió.

Als EUA, el shutdown té un impacte limitat, però la Fed decideix retardar el tapering. A l'octubre, els EUA van centrar una bona part de l'atenció a l'escena econòmica mundial. D'una banda, es van desbloquejar les negociacions sobre el pressupost federal i el sostre de deute, la qual cosa garanteix el funcionament de l'Administració fins al gener i la suspensió del sostre d'endeutament fins al febrer. De l'altra, la Fed va ajornar la retirada dels estímuls monetaris. S'estima que el tancament parcial de l'Administració durant disset dies, el shutdown, va tenir un impacte limitat sobre el creixement econòmic, de manera que les nostres previsions de creixement del PIB per al 2013 i el 2014 es mantenen inalterades. No obstant això, les últimes dades econòmiques, més febles del que s'esperava, probablement forçaran la Fed a ajornar la reducció del ritme de compra d'actius fins a 1T 2014. Els efectes als mercats no han trigat a materialitzar-se, de manera especialment evident en la renda variable, amb els índexs borsaris en màxims.

La recuperació de la zona de l'euro continua en marxa, amb el suport dels avanços cap a la unió bancària. Durant el mes d'octubre, els indicadors avançats d'activitat han seguit el guió esperat, s'han mantingut en zona expansiva i han mostrat una recuperació lenta i a diferents velocitats entre el centre i la perifèria. D'altra banda, la inflació ha sorprès a la baixa (el 0,7% a l'octubre). Atès que aquesta caiguda de la inflació respon a factors conjunturals i transitoris, com, per exemple, la baixa utilització de la capacitat productiva o l'elevat atur en alguns països, esperem que augmenti lleugerament a mesura que l'activitat econòmica gua­­nyi tracció. La recuperació de la zona de l'euro té el su­­port dels primers passos cap a la implementació del Me­­canisme Únic de Supervisió (MUS) de la banca europea. En aquest sentit, el BCE va fer públic el full de ruta del procés d'avaluació dels balanços bancaris de les principals institucions financeres, un procés que s'iniciarà al novembre del 2013 i que finalitzarà a l'octubre del 2014, just abans de la posada en marxa del MUS.

Espanya abandona la recessió. El lleuger avanç del PIB en 3T 2013 (el 0,1% intertrimestral) confirma el final de la recessió després de nou trimestres de contracció. La de­­manda externa continua sent el principal suport del procés de recuperació. Les bones dades d'ocupació, impulsades pel sector turístic i per la resta de serveis, donen suport a un escenari d'estabilització gradual del mercat laboral. A més a més, el descens de la prima de risc i les importants entrades de capitals en forma d'inversió estrangera directa i inversió en cartera conviden a l'optimisme contingut. Les dades de 4T seran crucials per confirmar que la recuperació està efectivament en marxa.

Compartir: