Compartir: 
La recuperació de l'activitat comença a traslladar-se al mercat laboralLa recuperació de l'activitat comença a traslladar-se al mercat laboralLa recuperació de l'activitat comença a traslladar-se al mercat laboral

Dades ambivalents d'activitat. L'índex PMI de manufactures de novembre es va reduir fins als 48,6 punts (nivell similar al de maig) mentre que el de serveis va pujar fins a 51,5. Malgrat el retrocés de la dada de manufactures, la tendència de fons es manté creixent en tots dos casos. Les dades de producció industrial així ho confirmen. L'octubre la variació interanual es va mantenir en terreny positiu (1,8%, 3,8% el setembre) i consolida una tendència creixent.

La reactivació del mercat laboral està en marxa. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va caure en 66.830 persones el novembre. No obstant això, la millora respecte als dos anys anteriors és notable. La recuperació de l'ocupació està sent recolzada per l'economia de no mercat (especialment administració pública i educació). L'atur registrat va caure per primera vegada el novembre, la qual cosa va reduir la taxa de variació interanual 1,6 p. p. fins al -2,0%. Aquest fort descens de l'atur apunta a una caiguda de la població activa en l'últim trimestre de l'any.

Les vendes de grans empreses confirmen l'estabilització del consum. Malgrat el lleu retrocés d'octubre, es manté la tendència positiva dels darrers mesos. La nova dada apunta cap a un canvi en el patró de recuperació: la millora de les vendes domèstiques s'intensifica (-0,7% interanual enfront del -3,9% de 3T) mentre que el ritme exportador es modera fins a l'1,3% interanual (2,4% en 3T).

Compartir: