Compartir: 
Es manté el to volàtil a l'espera de la Fed: alces en les yields i descensos de les borsesEs manté el to volàtil a l'espera de la Fed: alces en les yields i descensos de les borses

Els bancs europeus tornen préstecs al BCE. Segons dades del Banc d'Espanya, les entitats espanyoles van reduir el novembre el deute net amb el BCE un 6,1% intermensual, fins als 220.512 milions d'euros. En el conjunt de l'eurozona, també s'observa una progressiva reducció de l'excés de liquiditat interbancària, el que està exercint suaus pressions a l'alça sobre els tipus monetaris. La resultant ampliació en els diferencials de tipus de curt termini entre la UEM i els EUA contribueix a explicar l'apreciació de l'euro.

Expectació davant la reunió de la Fed del dia 18. La millora del ritme d'activitat econòmica, el bon rumb de les negociacions pressupostàries i els signes de sobreescalfament en alguns mercats financers són arguments que podrien empènyer a la Fed a anunciar ja una reducció de les compres de bons. No obstant això, donada la conveniència de disposar de més evidències i no sorprendre innecessàriament als inversors, el fet més probable és que esperi als primers mesos de 2014, a la vegada que confirmi el compromís de mantenir el tipus oficial en zero durant molt temps.

Compartir: