Compartir: 
Les incerteses es redueixen als EUA, que acaben 2013 amb un to més positiuLes incerteses es redueixen als EUA, que acaben 2013 amb un to més positiu

La Reserva Federal observa una recuperació més forta i amb riscos menors. El to més positiu del consum privat, de la inversió i del mercat del treball (malgrat que la taxa d'atur continua sent elevada), unit a un ajust fiscal menor, redueixen el biaix baixista de l'escenari central de previsions a curt termini. En conseqüència, la Fed iniciarà la reducció de compres de bons al gener, tot i que mantenint una política acomodatícia. La segona revisió del PIB de 3T, amb un creixement que passa del 3,6% al 4,1% per la força del consum, corrobora aquest to més positiu de l'activitat.

Inflació moderada als EUA. L'IPC de novembre va pujar un 1,2% interanual (1,0% a l'octubre), a causa de l'augment del preu del petroli. D'altra banda, l'IPC subjacent (general, sense energia ni aliments) va repetir l'increment de l'1,7% interanual del mes anterior. Aquest registre, sense comptar-hi els lloguers, seria de l'1,2%.

Compartir: