Compartir: 
El ritme de creixement s'accelera malgrat el fre temporal de les exportacionsEl ritme de creixement s'accelera malgrat el fre temporal de les exportacionsEl ritme de creixement s'accelera malgrat el fre temporal de les exportacions

L'economia espanyola va créixer un 0,3% el 4T 2013. Segons estimacions del Banc d'Espanya, la millora de la demanda interna, i en especial de la inversió, explica aquest creixement. La contribució del sector exterior va ser nul·la, però esperem que repunti el 2014, atès que els índexs d'expectatives d'exportació mantenen una tendència positiva.

Arriba la creació de llocs de treball el 4T 2013. El nombre d'ocupats va caure en 65.000, però si tenim en compte els factors estacionals, l'ocupació va créixer un 0,3% intertrimestral, el primer augment des del 2008. El retrocés de la població activa va contribuir a la reducció del nombre d'aturats en aquest període (-8.400), la qual cosa va mantenir la taxa d'atur en el 26,0%.

Les exportacions de béns es prenen un respir amb una reducció del 2,2% interanual el novembre del 2013. Aquesta caiguda es deu, en part, a la disminució de les exportacions cap als EUA, i contrasta amb el dinamisme mostrat els primers tres trimestres del 2013. El sector turístic va tancar el 2013 amb un rècord d'entrades de visitants estrangers (60,7 milions).

El deute del sector privat es redueix el 3T 2013 fins al 209% del PIB i s'allunya del màxim del 2011 (230%). Malgrat aquest descens, el major endeutament públic va elevar el deute total fins al 327% del PIB.

La reforma tributària avança. La proposta del comitè d'experts advoca per la reducció de la tributació directa (IRPF, cotitzacions socials i impost de societats). A canvi, planteja augmentar l'IVA i reduir les deduccions fiscals. Segons el calendari de la CE, aquesta reforma ha d'aprovar-se el 1T 2014.

Compartir: