Compartir: 
El repunt del consum consolida el creixement de l'activitat, però la inflació es manté en cotes baixesEl repunt del consum consolida el creixement de l'activitat, però la inflació es manté en cotes baixes

El consum de les llars impulsa l'economia. Les vendes al detall van créixer un 0,3% interanual el 4T 2013 i confirmen el bon to del consum a finals del 2013. Aquest repunt va contribuir notablement a l'augment del PIB, que va créixer un 0,3% intertrimestral el 4T 2013. De cara a 2014, la millora de la demanda interna ajudarà que el creixement del PIB se situï al voltant de l'1,0% anual (enfront del -1,2% el 2013).

Els preus energètics mantenen la inflació moderada. El gener va retrocedir una dècima, fins al 0,2%, degut a la baixada del preu dels carburants i els lubricants.

Es manté el risc de desviació de l'objectiu de dèficit. Al novembre, el saldo de l'Estat superava el límit fixat per al conjunt de l'any (3,8% del PIB), mentre que les CC. AA. l'igualaven (1,3% del PIB). Encara que el saldo de la resta d'organismes evoluciona favorablement, és difícil que puguin evitar una lleugera desviació a l'alça. Concretament, esperem que el dèficit se situï en el 6,7% del PIB, dues dècimes per sobre de l'objectiu.

Compartir: