Compartir: 
La millora dels indicadors avançats recolza les perspectives favorables de l'economia espanyolaLa millora dels indicadors avançats recolza les perspectives favorables de l'economia espanyolaLa millora dels indicadors avançats recolza les perspectives favorables de l'economia espanyola

Els indicadors d'activitat auguren un bon inici del 2014. El PMI de manufactures i el de serveis van augmentar de manera substancial al gener i es mantenen en nivells d'acord amb el creixement econòmic (52,2 i 54,9, respectivament). Aquesta millora es deu, en part, al repunt de les comandes de l'estranger, que hauria de reflectir-se en un augment de les exportacions en els pròxims mesos.

La recuperació de la producció es consolida. L'augment al desembre de 2013 (+1,7% interanual) dibuixa una clara tendència alcista. En destaca el dinamisme dels béns d'equip (+2,8%interanual), recolzat per la millora de la inversió.

Les dades del gener corroboren el canvi de tendència del mercat laboral. Tot i el descens en el nombre d'afiliats a la Seguretat Social (-184.031), la baixada va ser menor a la registrada en anys anteriors. La millora va ser notable en les activitats de mercat, encara que també va rebre el suport de l'administració pública i del sector de l'educació. En aquest context, l'atur registrat va mantenir la trajectòria decreixent, amb una caiguda del -3,3% interanual.

Compartir: