Compartir: 
El to general és més assossegat, però també cautelós. El deute sobirà espanyol torna a destacar en positiuEl to general és més assossegat, però també cautelós. El deute sobirà espanyol torna a destacar en positiu

El BCE opta per esperar. Va deixar els tipus d'interès oficials sense canvis i no va anunciar cap mesura addicional en matèria d'injecció de liquiditat. Mario Draghi va declarar que és convenient esperar i disposar de més informació per avaluar la necessitat d'actuar, ja sigui per contrarestar el risc de deflació o el de tensions al mercat interbancari. Va valorar que aquests riscos són petits però va recalcar que el BCE està disposat i preparat a intervenir si cal. Encara que en els mitjans s'havia estudiat la possibilitat que el BCE mogués fitxa ja, els mercats financers van reaccionar positivament. També va tenir una bona acollida la sentència del Tribunal Constitucional alemany. La prima de risc espanyola ha tornat a descendir amb l'ajuda d' una altra subhasta del Tresor, que ha estat rebuda amb un volum elevat de demanda.

Els mercats emergents van recuperant la calma. Les fortes tensions sobre les divises i els actius financers dels països emergents han remès en les últimes jornades. No obstant això, el clima encara continua sent de cautela. Un signe positiu que convida a pensar que la crisi no tindrà un abast sistèmic i es podrà reconduir de mica en mica és que els inversors tendeixen a discriminar cada vegada més entre països, en funció de la magnitud dels seus desequilibris i debilitats, així com de les polítiques per corregir-los.

Compartir: