Compartir: 
El 2013 tanca amb dades encoratjadores: la demanda interna i l'externa mostren signes d'enfortimentEl 2013 tanca amb dades encoratjadores: la demanda interna i l'externa mostren signes d'enfortiment

L'activitat de la zona euro s'accelera. El PIB va augmentar un 0,3% intetrimestral en el 4T 2013 (0,1% en el 3T) i situa el creixement del conjunt de l'any en el -0,4%. L'increment del ritme d'avanç va ser generalitzat. Alemanya va liderar la millora amb un augment del PIB del 0,4% intertrimestral, acompanyada també de França, que, malgrat la vacil·lació dels indicadors d'activitat a finals de l'any passat, va avançar un 0,3%. Les dades disponibles fins avui apunten a la consolidació del creixement el 2014.

La producció industrial fa una pausa. Després de l'intens augment del novembre (+2,6% interanual), el creixement de la producció industrial es va desaccelerar lleument al desembre (+1,2%). Més enllà dels moviments erràtics de curt termini, la sèrie continua exhibint una tendència a l'alça, la qual cosa suggereix que la inversió es mantindrà com un dels factors que està recolzant la recuperació de l'activitat a la zona euro.

Les exportacions tornen a créixer al desembre, concretament un 3,8% interanual (enfront del -2,2% del mes anterior). Aquesta bona dada va permetre elevar el superàvit del compte de béns fins als 156.592 milions d'euros el 2013. Mantenir el dinamisme de la demanda externa serà clau per afermar la trajectòria de creixement de l'economia europea.

Compartir: