Compartir: 
La millora generalitzada de la confiança del consumidor anticipa nous avanços del consum de la zona euroLa millora generalitzada de la confiança del consumidor anticipa nous avanços del consum de la zona euro

La confiança del consumidor torna a millorar al març (del -12,7 al - 9,3), amb la qual cosa el retrocés que es va produir al febrer queda com una mera correcció temporal. El retorn al camí creixent suggereix que el consum de les llars continuarà avançant en el 1T 2014.

La contenció dels costos laborals dóna suport a l'avanç de la competitivitat en la perifèria. Els costos laborals presenten tendències diferents entre països. A Espanya i Portugal, el cost laboral per hora es va contreure en el 4T 2013 un 0,2% i un 0,6% intertrimestral, respectivament. França i Alemanya, en canvi, es mantenen en cotes clarament positives.

L'acord sobre el Mecanisme Únic de Resolució (MUR) apuntala la Unió Bancària. Amb aquest acord, es defineix el nou sistema europeu per reestructurar o liquidar els bancs problemàtics des d'una autoritat central. Les negociacions entre el Consell i l'Eurocàmera han introduït modificacions pel que fa a la proposta inicial: s'escurcen els terminis per a la dotació dels 55.000 milions d'euros del fons únic de resolució (de 10 a 8 anys) i s'accelera el ritme de mutualització (60% de les aportacions en els dos primers anys i 100% al cap de vuit anys); se simplifica la presa de decisions; i, durant el període de transició, el fons podrà accedir als mercats.

Compartir: