Compartir: 
2013 tanca amb un dèficit públic en línia amb l'objectiu fixat i les dades de 2014 continuen en clau positiva2013 tanca amb un dèficit públic en línia amb l'objectiu fixat i les dades de 2014 continuen en clau positiva2013 tanca amb un dèficit públic en línia amb l'objectiu fixat i les dades de 2014 continuen en clau positiva

Les vendes al detall es prenen un descans i disminueixen un 0,5% interanual al febrer. Després del sorprenent bon comportament del consum de les llars durant el tram final de 2013, sembla que el ritme de recuperació s'ha moderat en els primers compassos del 2014. Tot i així, els índexs que recullen l'evolució del conjunt de l'economia continuen avançant a bon ritme. L'índex ISA, per exemple, va créixer un 1,7% al març.

La inflació torna al terreny negatiu al març (-0,2%). Aquesta caiguda és deguda en bona part al retrocés temporal dels preus turístics atès que aquest any la Setmana Santa se celebra a l'abril, per la qual cosa s'espera que els preus reprenguin el camí de creixement el mes vinent, tot i que a un ritme moderat. En aquest escenari, l'aplicació de la nova tarifa elèctrica a partir de l'abril, que segons el Govern permetrà contenir el preu energètic, frenarà l'augment de la inflació.

La caiguda en la concessió d'hipoteques s'accelera fins al 32,4% interanual al gener. Tenint en compte el retard de la inscripció de les hipoteques al Col·legi de Registradors, aquesta contracció major respon a l'avanç de la demanda el 2012 a causa de la fi dels incentius per a la compra d'habitatges. Aquest ritme de caiguda es reduirà a mesura que la recuperació del mercat laboral es consolidi.

El dèficit públic se situa en el 6,6% del PIB el 2013, només una dècima per damunt de l'objectiu. El desglossament del saldo per administracions no depara sorpreses: les Comunitats Autònomes i l'Administració Central no van assolir l'ajust fixat per la CE, a diferència de les Corporacions locals. De cara a 2014, l'objectiu de dèficit, del 5,8% del PIB, sembla assequible donat el context de millora de l'activitat econòmica.

Compartir: