Compartir: 
La millora dels indicadors d'activitat industrial anticipa un nou avanç de la inversió en el 1T 2014La millora dels indicadors d'activitat industrial anticipa un nou avanç de la inversió en el 1T 2014

L'activitat industrial agafa ritme. Al febrer, l'índex de producció industrial va augmentar un 3,1% interanual. Val la pena destacar el dinamisme de la producció de béns d'equipament, amb un avanç del 6,3%. També l'índex de confiança empresarial va millorar de forma notable, en el 2T. Sembla, doncs, que la inversió va recuperant el terreny perdut els últims anys.

Revisió a l'alça de l'IPC de març. Finalment, la inflació del mes de març es va reduir fins al -0,1%, una caiguda lleugerament superior a la prevista. L'efecte calendari de Setmana Santa i el menor creixement del preu dels aliments frescos són els factors que han retornat la taxa d'inflació al terreny negatiu (davant del 0,0% de febrer). Atès que part de la contracció és deguda a un efecte temporal, continuem esperant que els preus emprenguin aviat un tímid camí ascendent.

La compravenda d'habitatges, a prop de tocar fons. Les vendes inscrites en el Col·legi de Registradors al febrer, que corresponen a transaccions del desembre de 2013, van retrocedir un 27,6% interanual. Amb aquesta nova caiguda, fruit de l'avanç de la demanda el 2012 per la fi dels incentius fiscals, el nombre de compravendes retrocedeix fins a les 292.634 anuals. Tanmateix, en un context de recuperació del mercat laboral, la intenció de compra d'habitatge per part dels consumidors va augmentar en el 1T 2014 i anticipa l'estabilització, i posterior avanç, de la demanda.

Compartir: