Compartir: 
Les borses mundials cedeixen terreny arrossegades per les caigudes del sector tecnològic als EUALes borses mundials cedeixen terreny arrossegades per les caigudes del sector tecnològic als EUA

Retorn amb èxit de Grècia al mercat internacional de bons. Després de quatre anys d'absència, el Govern grec ha emès títols a cinc anys per valor de 3.000 milions d'euros. La forta demanda, que va sobrepassar els 20.000 milions, va permetre situar el cost de l'emissió en un moderat 4,95%. Els ajustos duts a terme pel Govern hel·lè, el progressiu reforç de l'UEM i la possible expansió quantitativa del BCE, han servit de reclam als inversors. Precisament aquesta setmana, membres destacats del BCE com J. Weidmann i V. Constancio han reiterat la disposició a utilitzar la compra d'actius financers com a eina per lluitar contra el risc deflacionista.

L'FMI constata una evolució moderadament favorable dels riscos sobre l'estabilitat financera global. L'organisme posa el focus d'atenció sobre els riscos vinculats a les economies emergents: acumulació de deute corporatiu i desequilibris macroeconòmics, tot plegat en el context d'enduriment monetari gradual als EUA. Pel que fa als països desenvolupats, reconeix una millora en la crisi de deute sobirà i bancari de la zona euro, però detecta signes de sobreescalfament en algunes parcel·les del mercat de capitals dels EUA, especialment als bons high yield. Aquesta setmana el sector tecnològic d'aquest país ha liderat un moviment a la baixa significatiu a les borses internacionals.

Compartir: