Compartir: 
El creixement del PIB s'accelera el 1T 2014 i cada cop hi ha més dades que conviden a l'optimismeEl creixement del PIB s'accelera el 1T 2014 i cada cop hi ha més dades que conviden a l'optimismeEl creixement del PIB s'accelera el 1T 2014 i cada cop hi ha més dades que conviden a l'optimisme

El PIB va créixer un 0,4% intertrimestral el 1T 2014 (respecte al 0,2 del 4T 2013) segons les estimacions del Banc d'Espanya. És important destacar l'avanç notable de la demanda interna, que va aportar 2 dècimes al creixement del trimestre. La demanda externa, que va proporcionar les 2 dècimes restants, manté el suport al procés de recuperació. Aquesta setmana, l'INE publicarà la primera estimació oficial del PIB del 1T 2014. No esperem canvis significatius pel que fa a l'avanç del Banc d'Espanya.

La taxa de morositat recula 1 dècima al febrer, fins al 13,4%. Aquesta disminució respon a dos factors: (i) la desacceleració del ritme de contracció del saldo creditici (fins al -6,7% interanual al febrer) i (ii) la intensa reducció dels crèdits dubtosos. S'espera que totes dues tendències es mantinguin a curt i a mitjà termini.

El turisme estranger manté el bon moment. Les arribades de turistes estrangers va tornar a créixer al març (0,7% interanual). Aquest registre és especialment destacable perquè la Setmana Santa enguany ha tingut lloc a l'abril, mentre que el 2013 va ser al març. El sector exterior, per tant, continua sent un pilar important de la recuperació durant els primers compassos de l'any: al bon to que han mostrat les exportacions de béns al gener i al febrer s'hi sumen les exportacions de serveis turístics.

Compartir: