Compartir: 
La inversió continua guanyant vigor segons els últims indicadors d'activitat industrialLa inversió continua guanyant vigor segons els últims indicadors d'activitat industrialLa inversió continua guanyant vigor segons els últims indicadors d'activitat industrial

La producció de béns d'equipament s'accelera. Al març, l'activitat industrial va avançar significativament en la branca dels béns d'equipament (2,8% interanual), cosa que augura una important aportació de la inversió al creixement. Un vigor que, tenint en compte l'increment de les comandes industrials al març (+3,1% interanual en conjunt i 19,5% els béns d'equipament), esperem que es mantingui en els propers mesos.

La taxa de morositat es va reduir al març fins al 13,4% i s'allunya una mica més del màxim de desembre de 2013 (13,6%). Aquesta vegada, el ritme de contracció de la ràtio de mora es va veure frenat per una major caiguda del saldo creditici (-7,6% davant el -6,7% del febrer). Tot i així, esperem que la tendència observada a principi d'any es mantingui, la qual cosa permetria noves reduccions de la taxa de morositat.

El comerç exterior pren impuls. La millora de les perspectives de creixement de la demanda interna està provocant un repunt notable de les importacions (12,7% davant el 3,0% de les exportacions, en termes reals en el 1T). Tanmateix, part del repunt és degut a factors temporals (pla PIVE i recomposició d'estocs després de diversos anys sota mínims). Les exportacions de béns es mantenen en cotes moderades, però el bon pols del turisme permet pensar que el dèficit comercial se seguirà corregint a mitjà termini.

Compartir: