Compartir: 
Les borses es mantenen fermes, amb nou rècord de l'SP500, pendents dels bancs centralsLes borses es mantenen fermes, amb nou rècord de l'SP500, pendents dels bancs centrals

La Reserva Federal afina la seva estratègia. El contingut de l'acta de l'última reunió de la Fed mostra la intenció de la institució de mantenir unes condicions monetàries laxes durant temps. En concret, es deixa entendre que les pujades de tipus encara estan lluny i que quan comencin seran lentes. Els participants en la reunió van discutir fórmules alternatives per fer arribar aquest missatge als inversors (forward guidance). D'altra banda, les enquestes a analistes sobre les mesures d'estímul que podria adoptar el BCE al juny es decanten per una retallada dels tipus oficials i l'adopció d'algun mecanisme orientat a dinamitzar el crèdit en la regió. Diversos membres del Consell de Govern han assenyalat que encara no hi ha un consens definitiu sobre les mesures que convé adoptar. A l'àrea emergent, el banc central turc va sorprendre en retallar el tipus d'interès rector davant la disminució de la incertesa econòmica.

S&P eleva la nota creditícia d'Espanya des de BBB- a BBB, amb perspectiva estable. L'agència de qualificació valora favorablement les reformes estructurals dutes a terme des del 2010 i la millora de les previsions de creixement econòmic. A més, considera que els riscos per a les avaluacions del deute sobirà estaran equilibrats durant els propers dos anys. S&P se suma a les recents millores de qualificació de Fitch (BBB+) i Moody's (Baa2).

Compartir: