Compartir: 
Clima assossegat en els mercats internacionals amb la vista posada en les decisions del BCEClima assossegat en els mercats internacionals amb la vista posada en les decisions del BCE

El BCE alerta sobre els riscos derivats de la "cerca de rendibilitat" en el seu últim Informe d'Estabilitat Financera. La institució reconeix que les tensions financeres a la zona euro romanen en nivells reduïts i destaca positivament la reducció dels riscos lligats al creixement i la governança europea. Tanmateix, l'entitat eleva el to de cautela davant els riscos creixents associats a la intensa search for yield dels inversors: canvis sobtats en l'apetència global pel risc podrien desencadenar correccions importants en les primes de risc del deute públic i privat de l'UEM. Les advertències, tot i ser oportunes, contrasten amb la predisposició del BCE d'adoptar noves mesures d'estímul en la reunió de dijous vinent.

Les borses internacionals avancen amb fermesa. La consecució de nous màxims històrics en els índexs de Wall Street s'assenta tant en factors macro (perspectives de creixement, missatges en clau dovish de la Fed) com també corporatius (bon to mercat M&A, beneficis empresarials). D'altra banda, les borses emergents van registrar fortes alces al maig, fruit de la bona acollida per part dels inversors dels resultats electorals a l'Índia, Sud-Àfrica, Turquia i Colòmbia.

Compartir: