Compartir: 
Els indicadors del 2T mostren una recuperació que guanya força recolzada en la demanda internaEls indicadors del 2T mostren una recuperació que guanya força recolzada en la demanda interna

L'activitat empresarial manté una tònica ascendent. La producció industrial va augmentar un 4,3% interanual a l'abril (0,9% al març). Destaquen el bon pols de la producció de béns d'equipament i de consum durador (9,0% i 4,1% interanual, respectivament), que suggereixen nous avanços de la inversió i el consum. Els índexs PMI de manufactures i serveis es mantenen en nivells que concorden amb una taxa de creixement similar a la del 1T 2014, o fins i tot lleugerament superior.

La recuperació del mercat laboral guanya amplitud. Els afiliats a la Seguretat Social van augmentar al maig per novè mes consecutiu (56.600 afiliats nous, un cop corregits els efectes estacionals). En general, la millora del mercat de treball s'està concentrant en el sector serveis, però la indústria i la construcció també van sumar el mes passat.

La Comissió Europea apunta noves mesures que assegurin una recuperació sòlida de l'economia. Les recomanacions procedents de Brussel·les insten a garantir l'ajust fiscal, estimular la creació de llocs de treball i millorar la competitivitat. Per fer-ho, la CE reclama una reforma tributària que incentivi el creixement i asseguri l'adequada aplicació de les reformes ja aprovades. Aquestes recomanacions s'alineen amb les presentades recentment per l'FMI.

Compartir: