Compartir: 
Bons i borses valoren positivament el desplegament de mitjans del BCE. Però l'euro no cauBons i borses valoren positivament el desplegament de mitjans del BCE. Però l'euro no cau

El BCE imprimeix una major laxitud a la seva política. L'entitat ha adoptat un ampli paquet de mesures expansives. Segons Draghi, hi ha diversos motius que justifiquen aquestes actuacions: la conveniència de relaxar les condicions monetàries (tipus a curt termini i la cotització de l'euro), la necessitat de reactivar el crèdit bancari i el propòsit de combatre el risc de deflació. Les principals mesures són: i) retallada del tipus d'interès dels préstecs ordinaris als bancs fins al 0,15% (des del 0,25%) i del tipus de la facilitat de dipòsit fins al -0,10% (des del 0,0%); ii) extensió de la "barra lliure" (quantitat il·limitada a tipus fix) per als préstecs a 1 setmana i 3 mesos fins al desembre de 2016, com a mínim; iii) suspensió de les operacions per absorbir la liquiditat generada amb la compra de bons de l'SMP; iv) préstecs especials (TLTRO) a 4 anys a tipus fix (inicialment el 0,25%) condicionats que els bancs augmentin el crèdit al sector privat (no hipotecari); v) preparatius per a un programa de compra de titulitzacions de crèdits bancaris (ABS). El BCE considera que aquestes accions hauran de reflectir-se en una millora gradual de l'economia i en un increment de la inflació. No obstant això, Draghi va insistir en la disposició de l'entitat per ampliar encara més els estímuls si calgués. No va fer menció explícita a la possibilitat de compres massives d'actius. Les borses europees han reaccionat amb pujades, mentre que les rendibilitats dels bons sobirans han caigut amb força, especialment als països de la perifèria de la regió. Tanmateix, el tipus de canvi de l'euro s'ha mantingut al voltant dels 1,36 dòlars.

Compartir: