Compartir: 
La recuperació avança segons el guió previst, a poc a poc i amb bona lletraLa recuperació avança segons el guió previst, a poc a poc i amb bona lletra

Moderació dels costos laborals i guanys de competitivitat en la perifèria. En el 1T 2014, els costos laborals van pujar a França i Alemanya. A Espanya i Itàlia l'avanç va ser més tímid, però per raons diferents: a Espanya, la contenció es va centrar en l'economia de mercat, al revés que a Itàlia.

Els preus sorprenen a la baixa. Al maig, la taxa d'inflació de la zona de l'euro es va reduir 2 dècimes fins al 0,5% interanual. De totes maneres, indicadors com ara la confiança del consumidor, que manté una tendència clarament alcista, fan pensar que la inflació aviat tocarà fons.

El saldo del compte corrent de la zona de l'euro consolida el superàvit. A l'abril es va produir un lleu retrocés, fins al 2,5% del PIB, que no desdibuixa l'alça dels últims mesos impulsada per la solidesa del saldo de béns i la bona evolució de les exportacions de serveis. De totes maneres, no és estrany que la recuperació de la demanda interna dels últims mesos acabi frenant l'avanç del superàvit del compte corrent.

Compartir: