Compartir: 
Segons les últimes dades d'activitat i del mercat de treball, el creixement del PIB en el 2T pot haver estat superior al 0,4% intertrimestral previstSegons les últimes dades d'activitat i del mercat de treball, el creixement del PIB en el 2T pot haver estat superior al 0,4% intertrimestral previstSegons les últimes dades d'activitat i del mercat de treball, el creixement del PIB en el 2T pot haver estat superior al 0,4% intertrimestral previst

L'avanç de l'activitat empresarial continua sent sòlid. L'índex PMI de manufactures va repuntar el mes de juny fins als 54,6 punts, registrant la pujada més gran des de l'inici de la crisi. Segons l'enquesta de Markit a les empreses del sector manufacturer, a l'impuls de l'activitat l'estan acompanyant un increment de les comandes i de l'ocupació. És també destacable que l'augment de la demanda estigui començant a permetre que les empreses apugin els preus, la qual cosa podria ser un dels primers indicis de l'esperat canvi de tendència de la inflació. L'índex PMI per al sector serveis, malgrat haver retrocedit lleugerament, es manté en cotes relativament elevades, compatibles amb taxes de creixement del PIB similars a les del trimestre anterior o fins i tot superiors.

Balanç positiu del mercat laboral en el 2T 2014. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va augmentar en 57.000 al juny, tancant així un 2T millor del que s'esperava. La bona evolució de les expectatives per a la creació de llocs de treball anticipa que la recuperació continuarà durant els propers mesos. El Govern va presentar un ampli paquet de mesures per reduir l'atur juvenil, que continua sent l'assignatura pendent (55,5% en el 1T).

La taxa d'estalvi de les llars continua baixant. El repunt del consum de les llars que s'ha produït durant els últims trimestres, amb un creixement intertrimestral de mitjana del 0,5%, s'està recolzant, en gran mesura, en l'estalvi. L'estalvi s'ha reduït 1,5 p. p. en els últims tres trimestres, fins a situar-se en el 9,4% de la seva renda bruta disponible.

Compartir: