Compartir: 
Els bons registres d'activitat dels últims mesos auguren un bon 2T i forcen l'FMI a millorar les seves previsions de creixement per a EspanyaEls bons registres d'activitat dels últims mesos auguren un bon 2T i forcen l'FMI a millorar les seves previsions de creixement per a EspanyaEls bons registres d'activitat dels últims mesos auguren un bon 2T i forcen l'FMI a millorar les seves previsions de creixement per a Espanya

L'FMI revisa a l'alça la previsió de creixement fins a l'1,2% per al 2014 i l'1,6% per al 2015 (davant el 0,9% i l'1,0% anteriors) gràcies a la bona evolució del consum i de la inversió. Malgrat el recent debilitament de les exportacions, espera que es tornin a recuperar. No obstant això, també preveu que les importacions creixin amb força, la qual cosa no permetrà nous avanços del saldo corrent. Insisteix, per tant, que és imprescindible guanyar competitivitat, reduir l'endeutament privat i assegurar la consolidació fiscal.

Més senyals positius sobre el creixement del PIB en el 2T. L'índex d'activitat de l'OCDE va registrar un important avanç al maig que apunta que la taxa de creixement podria superar la del 1T (0,4% intertrimestral). La confiança empresarial també manté una tendència ascendent i presenta expectatives favorables per als propers trimestres.

La taxa d'inflació es manté en mínims al juny (es redueix 1 dècima respecte al maig i se situa en el 0,1% interanual). Aquesta desacceleració va ser conseqüència del menor creixement dels preus energètics i dels aliments no elaborats (els components més volàtils). En canvi, la inflació subjacent, que exclou aquests epígrafs, es va mantenir estable en el 0,0%, en espera que comenci a guanyar tracció a mesura que es consolidi la millora de la demanda interna i del mercat laboral.

La compravenda d'habitatges creix al maig per tercer mes consecutiu (5,4% interanual). El canvi de tendència a poc a poc va guanyant força, amb la qual cosa el 2014 es podria tancar amb un nombre de transaccions superior a les 312.000 de l'any passat.

Compartir: