Compartir: 
La millora de l'activitat es consolida en el 2T encara que les exportacions continuen feblesLa millora de l'activitat es consolida en el 2T encara que les exportacions continuen febles

La recuperació de l'activitat guanya amplitud. L'avanç de la facturació es consolida al maig, tant en les empreses de serveis com en les industrials (3,2% i 2,2% interanual, respectivament) i s'estén a cada vegada més sectors. En el cas de la indústria, a més, l'augment de les comandes al maig (+2,4% interanual) augura nous avanços de l'activitat en els propers mesos, cosa que continuarà afavorint la recuperació de la inversió.

La caiguda del saldo de crèdit al sector privat se suavitza (del -7,2% interanual a l'abril al -6,9% al maig). Aquesta tendència comença a recolzar-se en la millora de la nova concessió de crèdit a les llars (+3,8% interanual al maig). En aquest context, la taxa de morositat es va reduir per tercer mes consecutiu, fins al 13,39% (13,44% a l'abril).

Les importacions recuperen part del terreny perdut durant els anys de crisi, amb un avanç del 7,0% interanual al maig (5,3% del començament d'any ençà). L'augment de la demanda interna, en particular de les importacions d'automòbils (+29,6% interanual al maig), explica aquest increment. Aquest camí contrasta amb la feble dinàmica exportadora (-1,3% interanual al maig) que, per bé que esperem que es recuperi gradualment, frenarà la millora del saldo corrent dels últims anys.

Compartir: