Compartir: 
La fortalesa de la demanda interna marcarà l'evolució del PIB i dels preus durant el segon semestreLa fortalesa de la demanda interna marcarà l'evolució del PIB i dels preus durant el segon semestreLa fortalesa de la demanda interna marcarà l'evolució del PIB i dels preus durant el segon semestre

Es confirma el major ritme de creixement de l'activitat. El PIB va créixer un 0,6% intertrimestral en el 2T (davant el 0,4% del 1T). Aquesta acceleració es recolza en la millora de la demanda interna; la demanda externa, en canvi, ha perdut el pols dels últims trimestres. Atès que els primers indicadors d'activitat del 3T són positius (per exemple, el PMI de manufactures es va mantenir al juliol en nivells d'acord amb un sòlid creixement de l'activitat), s'espera que el dinamisme de la recuperació prossegueixi. Les bones dades d'activitat han permès al Govern revisar a l'alça les seves previsions de creixement fins a l'1,5% per a 2014 i el 2,0% el 2015.

La inflació se situa en terreny negatiu (-0,3%) després que es reduís 4 dècimes al juliol pressionada pel preu dels béns energètics i alimentaris. Encara no s'ha publicat la dada de la inflació subjacent per al mes de juliol, però és probable que es mantingui en taxes positives ja que exclou ambdós components. La millora de la demanda interna hauria de contribuir que la inflació recuperi la trajectòria ascendent en els propers mesos.

L'ajust del dèficit públic s'accelera al juny. El dèficit de l'Estat es va mantenir en el 2,5% del PIB el juny, 7 dècimes per sota del saldo de 2013. Aquesta millora ha estat possible gràcies al major creixement de l'economia (que ha permès augmentar la recaptació impositiva un 6,9% interanual) i a la davallada de les transferències a altres Administracions Públiques. De totes maneres, la contenció de la despesa segueix sent clau per assegurar el compliment de l'objectiu de dèficit públic el 2014 (del 5,5% del PIB davant el 6,6% de 2013, si s'exclouen les pèrdues per ajudes la banca).

Compartir: