Compartir: 
L'economia nord-americana sorprèn positivament: creixement a l'alça i salaris moderatsL'economia nord-americana sorprèn positivament: creixement a l'alça i salaris moderats

El PIB dels EUA en el 2T va avançar un 4,0% intertrimestral anualitzat (2,4% en termes interanuals). Així mateix, la caiguda de l'activitat econòmica durant el 1T va ser menys pronunciada del que s'havia anunciat en un principi (-2,1% intertrimestral anualitzat en comptes del -2,9%). El creixement en el 2T va ser afavorit per una millora del consum i la inversió, així com per un repunt dels inventaris després de l'enfonsament que va tenir lloc al començament de l'any. En aquest context de reactivació, mantenim les nostres previsions de creixement del PIB per al conjunt de 2014 (2,2%) i 2015 (3,1%).

Les dades d'ocupació segueixen corroborant l'expansió nord-americana. Al juliol es van crear 209.000 llocs de treball, superant per sisè mes consecutiu el nivell dels 200.000, que indica un mercat fort. La taxa d'atur va pujar lleugerament fins al 6,2%, mentre que la taxa d'activitat va millorar fins al 62,9 %. En aquest entorn, el creixement dels salaris continua moderat (+0,1% intermensual, 2,2% interanual). Aquesta variable s'està convertint en el focus d'atenció de cara a anticipar la direcció de la política monetària.

Compartir: