Compartir: 
La recuperació de la zona de l'euro avança a poc a poc i bona lletra

La inflació cedeix per la davallada dels preus energètics. Al juliol, la taxa d'inflació es va situar en el 0,4%, una dècima per sota del mes anterior. Amb tot, la tònica en els preus una vegada s'exclouen els components més volàtils (llegiu energia i aliments) és d'estabilitat. S'espera, a més, un pròxim canvi de tendència de la inflació, arran de la millora del mercat laboral (la taxa d'atur va baixar una dècima fins a l'11,5% al juny) i de la fermesa del sentiment econòmic, que es manté en taxes històricament elevades (102,1 punts al juliol).

Compartir: