Compartir: 
La millora de l'activitat es consolida en el 3T malgrat la debilitat de les exportacionsLa millora de l'activitat es consolida en el 3T malgrat la debilitat de les exportacionsLa millora de l'activitat es consolida en el 3T malgrat la debilitat de les exportacions

L'economia espanyola enceta el 3T amb bon peu. El repunt del consum elèctric (7,0% interanual el juliol) i de les comandes industrials (5,2% el juny) suggereix que l'activitat continua avançant a bon ritme. Això ha de reforçar la millora del mercat laboral que, al juliol, va tornar a registrar un notable augment del nombre d'afiliats a la Seguretat Social (11.860 corregint-ne els efectes estacionals).

La inflació de l'agost se situa en terreny negatiu (-0,3% davant el 0,1% del juliol) pressionada pel preu dels béns energètics i alimentaris. La inflació subjacent, que exclou ambdós components, es va mantenir en el 0,0% per tercer mes consecutiu. En els propers mesos, la debilitat dels preus energètics pot continuar frenant l'avanç de l'IPC.

Nous senyals de millora de l'activitat bancària. Al juny, la davallada del saldo creditici es va suavitzar (del -6,9% al -6,3% interanual) i la caiguda de la taxa de morositat va accelerar-se (13,06% davant el 13,62% del desembre de 2013). Esperem que els resultats de les proves de resistència a la banca, que es coneixeran a l'octubre, contribueixin a l'estabilització del sector.

Dades mixtes del sector exterior. La feble demanda europea va mantenir la variació de les exportacions de béns en terreny negatiu (-1,2% interanual). En canvi, les importacions van avançar un 7,0% impulsades per la millora de la demanda interna. L'entrada de turistes estrangers va batre un nou rècord entre gener i juliol (36,3 milions davant els 34,0 de 2013), però no serà suficient per evitar el fre de la millora del saldo exterior.

Compartir: