Compartir: 
La recuperació de la demanda interna reanima el creixement però desfà la millora del saldo exteriorLa recuperació de la demanda interna reanima el creixement però desfà la millora del saldo exteriorLa recuperació de la demanda interna reanima el creixement però desfà la millora del saldo exterior

La demanda interna pren el relleu al sector exterior i impulsa el creixement del PIB en el 2T 2014. Com s'esperava, tant el consum de les llars com la inversió presenten un important ritme d'avanç. La despesa pública, després del sorprenent augment del 1T, es manté. L'altra cara d'aquest canvi en el patró de creixement és el deteriorament del saldo exterior. La recuperació de les exportacions en el 2T, tant de béns com de serveis, no va compensar el repunt de les importacions. Fruit d'això, el saldo corrent va tornar al terreny negatiu al juny (-1.008 milions d'euros en termes acumulats de 12 mesos davant els 7.965 milions de desembre de 2013).

La inflació no respon al major ritme d'activitat i s'endinsa en terreny negatiu. A l'agost es va situar en el -0,5% (-0,3% al juliol), impulsada per la baixada dels preus dels lubricants i carburants. Malgrat que la recuperació de la inflació està sent més lenta del que s'esperava, l'avanç de l'activitat fa poc probable que es mantingui en taxes negatives de forma prolongada. L'escenari més probable és el d'una recuperació gradual, encara que molt lenta.

L'ajust del dèficit públic avança a bon ritme, tot i que amb matisos. La recuperació de l'activitat afavoreix la reducció del dèficit de l'Estat, que, al juliol, es va situar 5 dècimes per sota del nivell de 2013 (3,1% del PIB). No obstant això, aquesta millora respon, en part, a la caiguda de les transferències a altres administracions públiques. Per tant, malgrat que el compliment de l'objectiu de dèficit sembla ben encarrilat, encara no permet baixar la guàrdia.

Compartir: