Compartir: 
Nova ronda de mesures expansives a la zona de l'euroNova ronda de mesures expansives a la zona de l'euro

El BCE mou fitxa després del deteriorament de les expectatives d'inflació i de l'activitat econòmica. La institució va sorprendre amb l'anunci d'un nou paquet d'estímuls. En primer lloc, el BCE va tornar a retallar el tipus refi en 10 p. b. fins al 0,05%, i la facilitat marginal de crèdit i el tipus de dipòsit fins al 0,30% i el -0,20%, respectivament. Mario Draghi va recalcar que després d'aquest moviment no hi hauria futures rebaixes del tipus oficial. Tanmateix, el més rellevant va ser el llançament d'un doble programa de compra de deute privat (quantitative easing), que s'iniciarà a l'octubre. El BCE adquirirà durant els dos propers anys actius de titulització abonats per crèdits a empreses de la zona de l'euro i per hipoteques. Addicionalment, també es duran a terme compres de cèdules hipotecàries. Tal com va reconèixer el mateix Draghi, aquestes decisions no van comptar amb el suport unànime dels membres del BCE. Però va assenyalar que es va discutir l'opció d'implementar un programa de compra d'actius "més ampli". L'autoritat monetària es reserva, per tant, com a últim recurs la compra de bons sobirans. El deute públic perifèric va celebrar aquestes mesures amb forts estrenyiments en les primes de risc, mentre les borses van registrar avanços superiors al 2 %. Al mercat de divises, l'euro es va debilitar un 1,6% fins als 1,294$, el nivell més baix des del juliol de 2013.

Compartir: