Compartir: 
La recuperació de l'economia espanyola convenç però l'ajust dels desequilibris encara no ha finalitzatLa recuperació de l'economia espanyola convenç però l'ajust dels desequilibris encara no ha finalitzatLa recuperació de l'economia espanyola convenç però l'ajust dels desequilibris encara no ha finalitzat

L'OCDE se suma a les revisions realitzades per la majoria d'organismes i eleva el creixement previst fins a l'1,2% el 2014 i l'1,6% el 2015. El nou escenari, que també té en compte un major dinamisme del mercat laboral, es recolza en l'avenç de la demanda interna i, més gradualment, del sector exportador. No obstant això, per consolidar la recuperació, l'OCDE suggereix adoptar reformes que afavoreixin la creació de llocs de treball, la millora de la competitivitat i la reducció de l'elevat deute extern.

Segueix la contenció salarial. En el 2T 2014, els costos salarials van augmentar un 0,4% intertrimestral (0,0% en el 1T). L'augment moderat dels salaris pactats en conveni el juliol, del 0,6% interanual, apunta a un creixement salarial contingut en el que queda d'any.

La inflació subjacent se situa, a l'agost, en el 0,0% per quart mes consecutiu. Aquesta evolució matisa la nova davallada de la inflació general, fins al -0,5%, pressionada pels preus energètics i dels aliments frescos. En els propers mesos, la reactivació del consum i la depreciació de l'euro ajudaran a que els preus reprenguin una tendència ascendent, encara que moderada.

Signes d'estabilització en el mercat immobiliari. El preu de l'habitatge va deixar de retrocedir en el 2T 2014 (+1,8% intertrimestral segons l'INE i 0,0% segons el Ministeri de Foment) i posa fi a una caiguda que, des del 2008, supera el 30%. La incipient estabilització del preu de l'habitatge ve acompanyada de la millora de la demanda. Al juliol, la compravenda d'habitatges va avançar un 10,7% interanual (6,4% en el 2T). Tot això pot començar a reanimar l'activitat immobiliària que segueix en nivells molt baixos.

Compartir: