Compartir: 
Els inversors revisen les seves estratègies després de les decisions del BCE i a l'espera de la Fed.Els inversors revisen les seves estratègies després de les decisions del BCE i a l'espera de la Fed.
<p><span class="Destacado-Azul">Més volatilitat, menys definició</span>. La setmana ha deparat moviments erràtics en els mercats internacionals sota la influència d'un ampli ventall de forces. Destaquen les relatives a les polítiques monetàries del BCE i la Fed. Pel que fa al primer, reina certa incertesa sobre l'efectivitat de les mesures d'estímul anunciades durant els últims mesos. Els mercats estan expectants a la demanda que generaran les noves injeccions de liquiditat condicionada a la concessió de crèdit, també conegudes com TLTROs, i a les condicions del programa de compres d'ABSs. Davant els dubtes, les yields del deute públic core i perifèric han augmentat, corregint part de la davallada prèvia. Pel que fa a la Fed, existeix gran expectació sobre el que pugui anunciar el dia 17 d'aquest mes. El temor a què decideixi accelerar la retirada d'estímuls ha propiciat un comportament caut dels inversors: les yields de les treasuries han pujat i les borses s'han mostrat dubitatives. Un altre factor que condiciona l'ànim dels inversors són les dificultats que es constaten per a reconduir els múltiples conflictes geopolítics oberts durant els últims trimestres. Aquestes tensions no han evitat que el preu del petroli seguís la tendència baixista, fins a situar-se en els 97 dòlars per barril, un 12% per sota dels nivells de principis d'any.</p>
 
Compartir: